FANDOM


Saint Petersburg Metro.png
Saint Petersburg Metro Logo
  • System name: Saint Petersburg Metro
  • Native name: Петербу́ргский метрополитен
  • Operational Lines: 5
  • Lines Under Construction: 2


Operational LinesEdit

Color Line Terminals Year Opened Newest Extension Length (km²) Stations
Line 1 (Kirovsko-Vyborgskaya) Devyatkino — Prospekt Veteranov 1955 1978 30.9 19
Line 2 (Moskovsko-Petrogradskaya) Parnas — Kupchino 1961 2006 29.5 18
Line 3 (Nevsko-Vasileostrovskaya) Primorskaya — Rybatskoye 1967 1984 24.3 10
Line 4 (Pravoberezhnaya) Spasskaya — Ulitsa Dybenko 1985 2009 11.1 8
Line 5 (Frunzensko-Primorskaya) Komendatsky Prospekt — Volkovskaya 2008 2009 14.0 8

MapEdit

Saint Petersburg Metro Map


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.